Bilisterna är Västtrafiks framtid

Foto: Thomas Harrysson

Nu får 200 000 hushåll i Västsverige ett erbjudande om att provåka gratis med kollektivtrafiken under två veckor. Kampanjen vänder sig till bilister med målet att få fler att välja ett mer hållbart resande.

Erbjudandet, som börjar skickas ut nu, går till bilpendlare i hela Västtrafiks område. Provåkarkampanjer är ett viktigt verktyg för att nå målet om att fördubbla resandet med kollektivtrafiken till 2025.

– Den som alltid tar bilen har kanske sällan reflekterat över sitt eget resande eller över bilens negativa inverkan på miljön. Genom provåkarkampanjen ger vi bilister möjlighet att både tänka till och prova på. Vi vet att det är ett framgångsrikt sätt att locka nya kunder, och med den här kampanjen räknar vi med att få 10 000 nya resenärer som också stannar kvar och fortsätter åka med oss, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.

En nyhet i höst är att det blir möjligt att välja att få sin provåkarbiljett digitalt i appen Västtrafik To Go. Detta gäller för den som ansöker via Västtrafiks hemsida eller digitala annonser.

Sista svarsdatum för att få chansen att provåka är den 17 oktober. Den som uppfyller kriterierna får ett provåkarkort i brevlådan eller en digital biljett i appen Västtrafik To Go. Biljetten gäller i två veckor på alla Västtrafiks fordon i Västsverige.