Køge Bugt-banan försenad

Foto: Wikimedia

Den omfattande renoveringen av Køge Bugt-banan blir två veckor försenad. Den ursprungliga planen att ta spåret i bruk var att det skulle öppnas för trafik den 29 augusti. Nytt datum för öppningen är den 12 september.

– Jag beklagar att det är nödvändigt att förlänga driftstoppett med två veckor vilket drabbar våra resenärer och de närboende. Vi vill ärligen redovisa den uppkommna situationen och ser ingen annan råd än att förlänga stilleståndet för att bli färdiga med de arbeten som återstår, säger Steen Neuchs Vedel, anläggningsdirektör på Banedanmark.

Förlängningen av stoppet beror på att entreprenören, M.J. Eriksson, har haft stora problem med att få tillgång till de specialmaskiner som krävs för att genomföra jobbet. Maskinerna som kommer från Bosnien är upp till fyra veckor försenade.

– Vi måste erkänna att vi har haft problem med att få fram dessa specialmaskiner i tid. Vi har ett bra samarbete med Banedanmark och med Trafik- och Byggestyrelsen för att sätta största möjliga press på våra leverantörer - dessvärre utan resultat säger Jörgen Eriksson, administrativ direktör på M.J. Eriksson.