TagMaster förvärvar Balogh

Foto: Creative Commons

TagMaster meddelar idag att man förvärvat franska Balogh gruppen. Balogh är en av de verkliga pionjärerna inom RFID teknologin och grundades 1958 av nuvarande ägarens föräldrar. Balogh har idag kontor för utveckling och produktion i Paris, Toulouse och Normandie och arbetar inom de tre RFID segmenten Rail, Access/säkerhet Traffic och Industriautomation.  – TagMaster är entusiastiska inför detta vårt nästa steg i vår tillväxtstrategi och vi kommer tillsammans med Balogh att bli en starkare leverantör inom både Rail och Traffic Solutions och fortsätta byggandet av att bli en relevant leverantör inom Smart City-lösningar. Vi avser utnyttja vår nya struktur till att skapa ett "center of excellence", för rail lösningar i Frankrike och slå ihop våra svenska och franska kompetenser för att därmed kunna bredda vårt produkterbjudande till de ledande aktörerna inom tågsignalering och kunna ta oss an större och fler projekt, säger Jonas Svensson, vd, TagMaster.

– Vi är glada att Etienne Balogh valt att fortsätta och han kommer att ta rollen som försäljningsdirektör för den totala rail affären och ingå i ledningsgruppen. Inom Traffic Solutions kommer vi att fokusera på TagMasters produktsortiment, speciellt vår nya UHF-familj, och vi kommer därmed att kunna effektivisera både produktutveckling och produktion. Genom förvärvet ökar vi dessutom vår närvaro i Frankrike och övriga syd-europeiska länder samt får även en ny försäljningskanal för våra CitySync produkter. Sammantaget räknar vi med att de två förvärven, City Sync och Balogh, skall ge oss en försäljningsbas om över 100 miljoner kronor och med lönsamhet 2017.