TagMaster tar order för spårvagnsprojektet Tram Charleroi

Säkerhet är av största vikt när spårvagnar cirkulerar på ett spår ovan jord. Foto: TagMaster

TagMaster, tillverkare och leverantör av datalösningar och avancerade sensorsystem för Smarta Städer inom Traffic och Rail, har tecknat avtal om leverans av RFID-system för automatisk hastighetskontroll till spårvagnsprojektet Tram Charleroi i Belgien. Orden är värd cirka 10 miljoner kronor.

Ordern gäller leverans av cirka 700 enheter C-sensorer till en av de stora signalsystemleverantörerna, som på uppdrag av den belgiska lokaltrafikbolaget TEC levererar ett automatiskt tågsäkerhetssystem till spårvagnsprojektet Tram Charleroi. TagMasters RFID-sensorer som dels placeras i vagnarna, dels i marken ska fungera som automatisk hastighetskontroll.

TagMaster har tidigare levererat RFID-lösningar för detektering av spårvagnar till TEC med framgång.

– Den här ordern är ett kvitto på att våra lösningar håller hög kvalitet. Säkerhet är av största vikt när spårvagnar cirkulerar på ett spår ovan jord, i kurvor, sluttningar eller i tunnlar. Tillförlitligheten i det säkerhetssystem vi levererar till är avgörande, säger Jonas Svensson, vd, TagMaster.