Blå Tåget stoppas av Transport-styrelsen

Blå Tåget på Stockholm C. Foto: Wikipedia/Edaen

Kammarrätten i Sundsvall har beslutat att ändra förvaltningsrättens dom om inhibition av Transportstyrelsens beslut att återkalla Skandinaviska Jernbanors AB:s säkerhetsintyg. Kammarrättens beslut innebär att Transportstyrelsens återkallelse gäller i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande. Järnvägsföretaget får därmed inte fortsätta med sin tågtrafik.

Den 11 augusti beslutade Kammarrätten att ändra förvaltningsrättens beslut om inhibition. Det innebär att Transportstyrelsens beslut om återkallelse gäller i avvaktan på förvaltningsrätten i Faluns slutliga avgörande om det ska gälla eller inte. Därmed får Skandinaviska Jernbanor inte fortsätta med sin tågtrafik. Beslutet gäller med omedelbar verkan.Källa: Transportstyrelsen