Trafiken åter igång på Mälarbanan

En ny pendeltågsstation står klar i Kallhäll, nordväst om Stockholm. Foto: Trafikverket

Efter en 8 veckor lång avstängning går tågen åter på Mälarbanan, nordväst om Stockholm. Under sommaren har Trafikverket arbetat längs sträckan Spånga till Kallhäll och nu är alla nya spår och växlar på plats.

Nu ligger järnvägsspåren i slutläge, det vill säga fyra järnvägsspår parallellt med varandra. Totalt finns nu 41 växlar på sträckan Barkarby–Kallhäll. Trafikverket har även installerat ett helt nytt signalsystem vilket innebär att anläggningen nu är mindre känslig för störningar.Trafikverket öppnar också nu den nya pendeltågsstationen i Kallhäll. Den nya stationen har två plattformar istället för en och plats åt sju nya järnvägsspår där extratåg kan vända i framtiden.På spåren vid plattformarna går pendeltågen och på de två yttre spåren - ett på vardera sida –går regional- och godståg. De två spåren mellan plattformarna är vändspår för pendeltågstrafiken. Dessutom finns spår söder om plattformarna som kan användas för att vända eller ställa upp pendeltåg.Den nya stationen ligger på nästan samma plats som den gamla. Fasaden är av sibiriskt lärkträ och det nya busstrapphuset bredvid är byggt i samma stil och material.Under hösten och nästa år genomförs arbeten i och omkring stationen och Trafikverket bygger klart den nya bussterminalen och ny infartsparkering under våren 2017.Senare i höst öppnas även gång- och cykelvägen mot Slammertorpsvägen. I Barkarby är plattformen färdigbyggd så att både tåg till och från Stockholm avgår från samma plattform. Det tillfälliga stationshuset och träbron är dock kvar till i höst då det nya stationshuset öppnar, meddelar Terafikverket. Källa: Trafikverket