Nu rullar tågen på Mälarbanan igen

Utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår mellan Duvbo och Huvudsta fortsätter. Foto: Trafikverket

Under sammanlagt sex sommarveckor har Trafikverket arbetat dygnet runt med den fortsatta utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår på Mälarbanan. Bussar och tunnelbana har ersatt den inställda tågtrafiken mellan Stockholm och Barkarby under tågstoppet.

Under avstängningen har Trafikverket fortsatt med förberedelserna inför den fortsatta utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår mellan Duvbo och Huvudsta.

Man har också fortsatt att bygga Veddestabron och förbereda för den nya stationsentrén i Barkarby med nya plattformar. I Spånga/Bromsten är den nya kulverten för Spångaån på plats och grunden byggd för den nya gång- och cykeltunneln mellan Bromstensstaden och Spånga. I Sundbyberg har ledningsarbeten i marken utförts inför projektet att lägga ner järnvägen i tunnel under staden.

Under hela avstängningen har SJ, SL, MTR och Nobina stått för ersättningstrafik så att resenärerna har kunnat ta sig fram trots tågstoppet.