Brist på lokförare under sommaren

Foto: Västtrafik

Genom att det saknas lokförare under sommaren måste ett antal tågavgångar på Alependeln ställas in under tre helger i sommar. För att minska omfattningen för resenärerna stannar regiontågen på de berörda stationerna och buss ersätter övriga avgångar.

Bristen på lokförare hos SJ och i branschen, då särskilt under semesterperioden, kommer att påverka trafiken på Alependeln under fem dagar i sommar; 23 och 24 juli, 30 och 31 juli samt 6 augusti. För att begränsa omfattningen för resenärerna ställer Västtrafik enbart in trafik på en pendeltågsträcka där det finns möjlighet att minska omfattningen med hjälp av den befintliga regiontågstrafiken. Alependeln har också förhållandevis lågt resande under perioden.

Under dessa fem dagar kommer regiontågen mellan Vänersborg – Göteborg att stanna på de stationer som Alependeln normalt trafikerar. De avgångar på Alependeln som inte ersätts med regiontåg kommer att ersättas med buss.

- Vi har gjort vårt yttersta för att lösa bristen på lokförare, bland annat genom att flytta semesterveckor och undersöka om lokförare på andra tåglinjer kan köra Västtrafiks tåg. Vi har kommit en bit på vägen, men de turer som återstår är tyvärr inte möjliga att lösa, säger Lena Källström, vd SJ Götalandståg.

Västtrafik ser allvarligt på att detta drabbar resenärerna och kommer att föra en dialog med SJ Götalandståg för att detta inte ska inträffa igen.