Danmark byter till CBTC

Foto: Banedanmark

Banedanmark är i färd med att byta ut all signaleringsutrustning på sin S-Bahn - sektion för sektion. Ersättningen sker nu eftersom det signalsystemen är gamla och slitna. Under nästa år kommer det nuvarande signalsystemet bytas ut mot ett nytt, modernt datoriserat signalsystem, för att säkerställa en robust, stabil och pålitlig tågtrafik på S-Bahn. Den första sträckan som får det nya systemet är sträckan mellan Hillerød och Jægersborg. Rutten är vald som först eftersom den linjens säkerhetssystem, så kallad förenklad HKT, är minst sofistikerad än resten av S-linen.Innan det nya systemet tas i drift, har det gjorts omfattande tester och provkörningar med det nya signalerna. Den nya signalsystemet bygger på principen kommunikationsbaserad Train Control, CBTC, och kommer att ersätta det nuvarande signalsystemet. Systemet är den senaste generationen av signaler för stadsnät. Det finns redan liknande i drift på flera ställen i världen, inklusive New York, Paris, London och Madrid.Tekniken i den nya signaleringen innebär bland annat att traditionella signaler utmed spåret försvinner. Nu får föraren signalen direkt på en skärm i föarhytten tvia radiosignaler. Dessutom gör ny teknik att det kommer att vara mycket mindre utrustning i och runtomkring spåren än det finns idag.