Underhålls-arbeten påverkar Västtågen

Regionaltåg på Göteborg C. Foto: Christer Wiik

Den närmaste tiden påbörjar Trafikverket flera underhållsarbeten i Västsverige. Arbetet med att rusta upp och underhålla banorna kommer att påverka Västtrafiks tågtrafik. Bussar ersätter tågen på vissa sträckor.

Ett banarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg och Alingsås/Nässjö/Töreboda, det beräknas pågå från 4 maj klockan 22.00 till 8 maj klockan 16.00. Buss ersätter på de sträckor där tågen är inställda. Tågtrafiken ställs in på sträckan Göteborg C - Ytterby station och omvänt på grund av ett banarbete. Detta beräknas pågå från 7 maj klockan 21:20 till 8 maj klockan 05:00. Banarbetet påverkar Västtågen mellan Göteborg C och Uddevalla C.

Tågtrafiken ställs också in på sträckan Mariestad - Lidköping i båda riktningar på grund av ett banarbete. Buss och taxi ersätter. Detta beräknas pågå från 25 april klockan 00:00 till 8 maj klockan 24:00. Från 5 maj till 8 maj påverkas tågtrafiken av ytterligare ett banarbete och ställs även in på sträckan Herrljunga - Göteborg och omvänt. Buss ersätter från Göteborg via Lidköping direkt till Mariestad samt från Göteborg via mellanliggande stationer till Herrljunga och därefter för avstigande mot Mariestad.