HH-bana lockar utländska investerare

Kartan visar de kommuner med vilka Sverigeförhandlingen har inlett förhandlingar om att placera stationer. Karta: Trafikverket

Åtgärdsvalsstudierna för höghastighetsjärnväg Jönköping–Malmö och Linköping–Borås mötte stort intresse på nationella leverantörsdagen, som nyligen ägde rum i Stockholm och som arrangerades av Trafikverket.

Åtgärdsvalsstudierna Jönköping–Malmö och Linköping–Borås medverkade på Trafikverkets leverantörsdag den 21 april i Stockholm. Det är ett tillfälle att möta branschen för att presentera och diskutera större aktuella affärsmöjligheter på väg- och järnvägssidan. Åtgärdsvalsstudierna mötte ett stort intresse, inte minst ett internationellt.

− En utbyggnad av sträckorna handlar ju om volymer utöver det vanliga för projektering och produktioner. Då krävs det att leverantörerna kan ha framförhållning inför ett eventuellt klartecken att handla upp järnvägsplaner, säger Andreas Hult, projektchef för åtgärdsvalsstudierna.

Förutom att Andreas Hult presenterade projektets omfattning och tidsperspektiv på huvudscenen, mötte projektet leverantörerna för vidare samtal vid projektets dialogstation. Besökarna bestod av alltifrån projektörer och teknikkonsulter till leverantörer inom civil works såsom tunnelbyggnation, samt bana, el, signal och tele. Intresse fanns från bland annat Frankrike, England, Polen, Italien, Spanien, Tyskland, Turkiet, Kina och Sydkorea.

− Givetvis fick vi många frågor om kontraktsformer och kontraktsuppdelning, men de kan vi inte svara på idag. Men för att vi ska få ett bra samarbete mellan Trafikverket och leverantörerna är det viktigt att vi redan nu har skapat kännedom om åtgärdsvalsstudierna inom branschen.

Från åtgärdsvalsstudierna medverkade Andreas Hult, projektchef, Nathalie Mjörnestål, kvalificerad inköpare, och Magnus Alm, kommunikatör.

Källa: Trafikverket