Mälarbanan kopplas in vid Tomteboda

Vy över Tomteboda bangård. Foto: Wikipedia/Arild Vagen

Helgen 22-25 april genomför Trafikverket tillsammans med projekt Mälarbanan den sista inkopplingen i Tomteboda/Solna.

I Tomteboda möts Citybanans och Mälarbanans spår. Projekten samsas om området och hjälps åt att bygga om järnvägsanläggningen för att pendeltågen i framtiden ska ha egna spår hela vägen mellan Stockholms södra och Kallhäll.

Under helgen vecka 16 genomför Trafikverket den sista inkopplingen i området. En inkoppling innebär att en ny konfiguration av spår, växlar, kontaktledning, signaler med mera driftsätts.