Nya stationshus på Mälarbanan tar form

Byggarbeten vid Barkarby station. Foto: Christer Wiik
Vy över Kallhäll station, som just nu är under ombyggnad. Foto: Christer Wiik

Just byggs två nya stationshus längs Mälarbanans sträckning; i Kallhäll respektive Barkarby, båda belägna i Järfälla kommun.

I Kallhäll bygger nu Trafikverkets entreprenörer innerväggar, tak och hissar på det nya stationshuset. På plattformen är väntkurerna klara och nyligen kom rulltrappan på plats. I Barkarby har arbetena med fasaden på stationshuset påbörjats och på perrongtaket arbetas det för fullt med olika elarbeten så att belysningen kan komma på plats.

– Det känns jättekul att vi har kommit så långt med stationerna. Nu ser vi att vi har kommit en bra bit på väg. Det är ett komplicerat arbete och vi arbetar medan trafiken är igång, vilket försvårar arbetet, säger Catarina Eklöf, Trafikverkets projektledare för stationerna på Mälarbanan.

De två nämnda stationerna väntas öppna under hösten 2016.Även i Jakobsberg fortsätter Trafikverket att bygga den nya entrén samt en gång- och cykeltunneln som ska gå under de nya järnvägsspåren. Den nya entrén väntas öppna sommaren 2017.