Railcare sammanfattar året som varit

Foto: Railcare (Arkivbild)

Trots ett lägre resultat för sista kvartalet på grund av bolagets oplanerade stopp i Storbritannien, så råder en stark optimism hos det svenskbaserade järnvägsföretaget Railcare. Detta enligt bolagets bokslutskommuniké för 2015, som nu publiceras. - Vi går nu in i ett 2016 starkare än någonsin, säger Daniel Öholm, vd på Railcare i ett pressmeddelande.  

Årets intäkter uppgick till 294,7 (309,2) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till 25,0 (52,1) miljoner. Årsresultatet för 2015 efter skatt uppgick till 19,5 (40,4) miljoner kronor och soliditeten uppgick till 28, 8 procent.  

- Vi har haft en fantastisk tillväxtresa de senaste åren samtidigt som vi hela tiden är lönsamma, så också under 2015. Under året har mycket gjorts för att klara nästa nivå på vår tillväxtresa i form av fler maskiner, fler operatör, fler ledare och större verkstadsutrymmen, säger Daniel Öholm och berättar samtidigt om verksamheten på de britiska öarna. - Vi har ett lägre resultat för kvartalet på grund av vårt oplanerade stopp i Storbritannien, för övriga verksamheter har vi haft en för kvartalet normal verksamhet. I Storbritannien fick vi ett kvartal med fokus på tekniska och administrativa revisioner som innebar att vi fick ett oplanerat stopp för våra maskiner från 5:e november tills omstarten på juldagen. Detta blir såklart resultatpåverkande för kvartalet, men för att citera en hög tjänsteman på Network Rail: ”Ni förlorar lite pengar på kort sikt men kommer att tjäna mycket på lång sikt och efter våra revisioner kommer ni vara en ännu bättre leverantör till oss och vi vill hjälpa er att växa”

Daniel Öholm fortsätter: I Storbritannien inledde vi året med tre Railvac-maskiner för att sedan utöka till fyra och under hösten kördes även maskin nummer fem över. Under hösten påbörjades bygget av Railvac-maskin nummer sex. Under hösten investerades i åtta stycken vagnar anpassade för järnvägen i Storbritannien där utvecklingen kommer ligga i både framtida Railvac samt för Ballast Feeder System 40. Under första kvartalet blev andra kullen från Railcare Academy klara och under hösten började tredje kullen sin utbildning i Railcare Academy, alla dessa för att jobba som maskinoperatörer i Storbritannien. På exportsidan så har vi nu kört vårt första år efter den nysatsning som vi gjorde tidigare. Försäljningsarbetet pågår dels för maskinförsäljning, försäljning till nya marknadsområden där vi kan drifta maskinerna själva så som i Storbritannien samt hantering av service och reservdelar för eftermarknaden. Speciellt lyckat har varit de två beställningar som vi fått från Tubelines gällande London Underground.