Banedanmark anlägger nytt dubbelspår

Karta: Banedanmark

Den nuvarande järnvägen mellan Köpenhamn och Ringsted är en av de mest trafikerade och utnyttjade bansträckningarna i Danmark. Linjen används av pendlare mellan Köenhamn och övriga Själland samt för regional och internationell passagerar- och godstrafik.

Idag utnyttjas sträckan maximalt och utgör en flaskhals i tågtrafiken . Genom att bygga en ny järnväg mellan Köpenhamn och Ringsted via Køge blir det möjligt att skapa en betydligt bättre tidtabell, med fler tåg, kortare restider och färre förseningar. Som när Danmarks första höghastighetståg ska bidra till att möta ett framtida transportbehov.

Sträckan Köpenhamn-Ringsted är av internationell betydelse. Den är en del av det transeuropeiska järnvägsnätet som förbinder Skandinavien och övriga Europa. Det är också en viktig korridor - från Helsingfors i Finland till Palermo i Italien och Valetta, Malta.