Västtrafik satsar på nytt resecentrum i Angered

Bild: Wingårdh arkitekter

En av Göteborgs stora knutpunkter ska få ett eget resecentrum. Västtrafiks styrelse beslutade i dag att bygga en ny mötesplats med butik, vänthall och café vid Angered Centrum. Angered centrum är med sina tre spårvagnslinjer och ett tiotal busslinjer ett viktigt nav i kollektivtrafiken. Varje år görs ungefär 12 miljoner resor till eller från hållplatsen och resandet fortsätter att öka.

Med Angered resecentrum etableras viktiga funktioner som till exempel vänthall, biljettförsäljning och service samt pauslokaler för kollektivtrafikens medarbetare. Byggnaden ritas av Wingårdhs arkitekter och tanken är att den ska integreras med lokala aktörer och aktiviteter.

– Det blir en modern knutpunkt med bättre service till våra kunder, samtidigt som vi skapar en trygg och öppen mötesplats, säger Lars Holmin, styrelseordförande för Västtrafik i ett pressmeddelande.

Den totala kostnaden för bygget är ungefär 22 miljoner kronor, varav hälften utgörs av statlig medfinansiering.