Persontågens punktlighet försämrad

Bild: Trafikanalys

Av de persontåg som fanns i planeringen dagen innan avgång framfördes 98,4 procent till sin slutstation och 90,8 procent av dessa anlände högst 5 minuter efter tidtabell. Detta ger ett sammanvägt tillförlitlighetsmått, STM, på 89,3 procent. Under samma period ankom 63,0 procent av de planerade tågen före eller exakt på utsatt tid.

Mätt på femminutersnivån hade oktober och december kvartalets högsta tillförlitlighet, 89,9 procent. Lägst var den i november, 88,2 procent. När 2015 summeras visar den preliminära statistiken att STM är kvar på samma nivå som noterats för 2013 och 2014.

– Om det här året kommer att bli som de tre senaste åren går vi nu in i en årstid då tågen har en relativt hög tillförlitlighet, framförallt under mars. Till skillnad från vad många nog tänker sig är det sommarmånaderna som varit svårast för tågen under 2013–2015, säger Fredrik Lindberg, statistiker Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Tåg som kör längre sträckor har svårare att komma fram i tid. Långdistanstågens STM var 76,6 procent under fjärde kvartalet vilket var 17 procentenheter lägre än kortdistanstågen. Samtliga tågkategorier hade sämre tillförlitlighet än året innan.

Källa: Trafikanalys