Så ska Mälarbanan gå genom Solna

Visionsbild över järnvägsbroarna över Tomtebodaområdet i Solna i projekt Mälarbanan. Bild: Trafikverket

Trafikverket och Solna stad har skrivit under en principöverenskommelse som berör både tågtrafik och biltrafik genom Solna. De båda parterna ska göra två gemensamma arbeten.

Det ena berör planeringen av Mälarbanan, järnvägsspåren norr om Stockholm mot Västerås, som håller på att byggas om från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Arbetet ska leda till detaljplan och järnvägsplan för sträckan genom Solna stad. Det andra gemensamma arbetet är att utreda ett förslag på en tänkt biltunnel under Huvudsta i Solna.

Utbyggnaden av Mälarbanan mellan Tomteboda och Barkarby finns med i den nationella planen för transportsystemet 2014-2025. En biltunnel genom Huvudsta finns inte med i den nationella planen, men utredningen ska vara ett underlag för kommande ställningstaganden.

Kostnaden för planläggningen av Mälarbanan bekostas av Trafikverket, medan utredning om en biltunnel bekostas av båda parterna. Handläggare vid Solna stad ser också till att aktuella detaljplaner uppdateras.