Tågtrafiken på Jönköpingsbanan stoppas

I slutet av juli stängs Jönköpingsbanan av. Foto: Trafikverket

I slutet av juli stängs Jönköpingsbanan av mellan Jönköping och Nässjö eftersom det kommer att göras förbättringsarbeten som höjer kapaciteten på banan.

Under avstängningen kommer nya funktioner att kopplas in i Huskvarna för att kunna köra tågen tätare och därmed höja kapaciteten på spåren. Tågen kommer under avstängningen att ersättas med buss.