Estnisk minister: Vesterbackas tunnelprojekt orealistiskt

- Tekniskt borde det inte finnas några hinder för att bygga tunneln mellan Tallinn och Helsingfors, tror professorn i bergsteknik Mika Rinne vid Aalto-universitetet. Bild: FinEst Bay Arena Helsinki

Den estniska ministern med ansvar för regional utveckling Jaak Aab ifrågasätter affärsmannen Peter Vesterbackas planer på att den planerade tunneln till Tallinn kan vara klar redan år 2024, skriver Svenska Yle.

Yle berättade nyligen att Vesterbackas tunnelprojekt har tagit ett steg framåt och att målet är att tågen ska rulla i tunneln i slutet av år 2024.

På den estniska sidan kräver projektet statlig specialplanering som bör göras varje gång det är fråga om något stort internationellt projekt. Det är staten som beslutar om en sådan plan ska göras.

- Vesterbackas plan verkar inte särdeles realistisk. Redan att göra upp specialplanen är en lång process som tar längre tid än vad Vesterbacka påstår, säger Jaak Aab, till Svenska Yle.

Enligt Aab är det inte heller säkert om Vesterbackas projekt fyller kriterierna för att göra upp specialplanen. Flera ministerier kräver mer omfattande tilläggsutredningar.

- Också finansieringen, lönsamheten och miljöpåverkan är öppna frågor, säger Aab.

- Tekniskt borde det inte finnas några hinder för att bygga tunneln, tror professorn i bergsteknik Mika Rinne vid Aalto-universitetet.

- Tekniken är bekant och berggrunden rätt känd. Visserligen måste det göras rätt mycket nya utredningar om projektet ska kunna förverkligas smidigt, säger Rinne, till Svenska Yle.

Enligt Rinne krävs det ändå stora borrar som används vid tunnelbyggen i alperna, men ställvis kommer det också att krävas mer traditionell borr- och sprängteknik.

- Så stor utrustning finns inte i Finland utan den måste hämtas från Europa eller ännu längre bort.

Det är ingen liten sak att skaffa utrustningen. Åtminstone krävs ett tiotal stora tunnelborrmaskiner, säger Aalto.

Också Rinne anser att Vesterbackas tidtabell är mycket ambitiös. Det finns så många osäkra faktorer - inte minst finansieringen.

Staden Tallinn utdömer inte Vesterbackas projekt rakt av. Stadsplaneringschefen Ignar Fjuk pekar ändå på en stor brist:

- Staden Tallinns ståndpunkt har varit att tågtrafiken mellan Helsingfors och Tallinn ska gå ända fram till stadens centrum.

I Vesterbackas plan talas det om att tunneln skulle utmynna i staden Ülemiste, som närmast kan jämföras med Böle i Helsingfors.

Ülemiste ligger nära flygplatsen men det är omkring fem kilometer till tågstationen i centrum av Tallinn.

Svenska Yle hänvisar till exempel till Nylands landskapsstyrelse som är av samma åsikt som staden Tallinn. Landskapsstyrelsen anser att tågen på den finska sidan borde gå till Helsingfors-Vanda flygstation via järnvägsstationen i Helsingfors centrum.