MTR Tech köper ut EuroMaint

Emtrain bedriver fordonsunderhåll åt pendeltågen i tre depåer i Stockholmsregionen. Foto: MTR

Idag har MTR Tech och EuroMaint Rail skrivit avtal om att MTR Tech avser förvärva EuroMaints 50-procentiga ägarandel i Emtrain. Förvärvet av aktier sker när samtliga villkor är uppfyllda, troligtvis inom ett par månader. Emtrain är idag till lika delar ägt av MTR Pendeltågen AB och Euromaint Rail och ansvarar för fordonsunderhållet inom ramen för MTR Pendeltågens uppdragsavtal med Trafikförvaltningen Region Stockholm. Emtrains uppdrag kvarstår efter ägarbytet.

I samband med att affären slutförs kommer också MTR Pendeltågens 50-procentiga ägarandel i Emtrain att överlåtas till MTR Tech och då blir Emtrain ett 100-procentigt dotterbolag till MTR Tech. EuroMaint Components and Materials AB kvarstår som leverantör av service och materialtjänster till Emtrain.

MTR Tech är ett dotterbolag till MTR Nordic och bedriver liknande verksamhet inom fordonsunderhåll. MTR Tech ansvarar bland annat för tunnelbanans underhåll. Efter ägarbytet får Emtrain en aktiv, kunnig och långsiktig ägare som kan sätta kraft bakom det fortsatta arbetet med att utveckla pendeltågens underhåll.