Banedanmark uppgraderar sträckan Århus - Aalborg

Banedanmark genomför omfattande arbeten på sträckan Århus - Aalborg. Foto: Banedanmark

Banedanmark kommer under de närmaste åren att uppgradera sträckan mellan Århus och Aalborg. Det mest omfattande projektet är elektrifiering av järnvägen mellan Århus och Lindholm. En elektrifierad järnväg bidrar till att skapa ramar för en mycket modernare järnväg med bättre, billigare och stabilare drift samtidigt som den gynnar miljön och klimatet.
 
I samband med elektrifieringen måste Banedanmark genomföra ett antal projekt i Favrskov kommun för att skapa plats för drivströmmen. I kommunen Favrskov kommer Banedanmark under de närmaste två åren att bygga nya broar vid Kollerup, Skanderborgvej, Hadstenvej och Nymølle. Och vid Hammelvej sänks banan för att göra plats överliggande korsningar.
 
Samtidigt gör Banedanmark en spårförnyelse och hastighetsuppgradering mellan Aarhus och Langå, så att tågen i framtiden kommer att kunna köra snabbare. Detta gör det lättare för tågen att hålla tidtabellen och minska körtiden. För att uppgradera hastigheten är det nödvändigt att bygga ett antal broar. Detta görs på Bidstrupvej, Lerbjerg och Haarvad. Och i Laurbjerg byggs en helt ny järnvägsstationstation.