Västtrafik satsar på att öka kollektivtrafiken

Med Trafikplan 2020 hoppas Västtrafik att resandet ska öka. Foto: Västtrafik

För att öka resandet med kollektivtrafiken satsar Västtrafik 16 miljoner kronor på att utveckla trafiken. Nu har ”Trafikplan 2020” beslutats i Västtrafiks styrelse. De största satsningarna sker på tågsidan.

I Västtrafiks ”Trafikplan 2020” framgår de planerade trafiksatsningarna för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Nästa år satsas 16 miljoner kronor på ny och utbyggd kollektivtrafik. 

– Flera av satsningarna görs för att möta upp det ständigt ökande resandet med kollektivtrafiken och lösa kapacitetsproblem på populära linjer. Men vi gör också satsningar för att öka resandet ännu mer, till exempel i tågtrafiken, säger Peter Hermansson (M), styrelseordförande, Västtrafik.

Tågtrafiken väntas utökas med fler turer på flera linjer; Göteborg – Varberg, Göteborg – Kungsbacka, Göteborg – Alingsås, Göteborg – Örebro, Göteborg – Uddevalla, Uddevalla – Strömstad samt Göteborg – Trollhättan – Uddevalla.

Med Trafikplan 2020 hoppas Västtrafik att resandet ska öka. Satsningen väntas resultera i 380 000 nya resor.

– Vi har också passat på att se över all trafik för att säkerställa att våra resurser används så effektivt som möjligt och gör som störst nytta för våra kunder, säger Jarl Samuelsson, affärsenhetschef, Västtrafik.

Utöver de planerade satsningarna i Trafikplan väntas fler satsningar och trafikförändringar tillkomma under året. Framförallt för att lösa framkomlighetsproblem i Göteborg där trafiksituationen förändrar sig snabbt när staden växer.