Transportstyrelsen redovisar ny rapport om Europas järnvägsmarknad

Allt fler åker tåg i Europa. Foto: Transportstyrelsen

Trenden att allt fler åker tåg gäller såväl i Sverige som i övriga europeiska länder. Sverige ligger också i framkant när det gäller konkurrens om passagerarna och är ett av få europeiska länder som tillåter flera aktörer på samma järnvägslinje. Det visar av en ny rapport om Europas järnvägsmarknad.

Transportstyrelsen medverkar i den internationella samarbetsorganisationen IRG-Rail, Independent Regulators Group Rail, där rapporten tas fram. Årets upplaga är den sjunde i ordningen och beskriver utvecklingen på den europeiska järnvägsmarknaden. Sammanlagt 29 länder i Europa bidrar med uppgifter och ger en bild av järnvägsnätet i respektive land och hur det används.

– I fråga om passagerartrafikens marknadsöppning är vi långt före många andra europeiska länder och följer den linje som EU pekat ut. Fortfarande är det så att de flesta länder direkttilldelar trafik på olika sträckor, vilket är ovanligt i Sverige, säger Michael Stridsberg, utredare på Transportstyrelsen.

Varje rapport har särskilda teman och årets rapport fokuserar på just konkurrens på passagerarmarknaden och strategier för tidigare nationella järnvägsföretag vid etablering utanför sin hemmamarknad. Statligt ägda järnvägsföretag som tidigare haft monopol på marknaden har en stark position i alla länder i Europa. När företagen försöker etablera sig utomlands sker det oftast via dotterbolag.