Förbättrad punktlighet för tågtrafiken

Mars har det bästa månadsresultatet sedan juli 2017. Fotograf: Thomas Fahlander

Punktligheten för persontågen under mars blev 92,2 procent, vilket innebär att 82 542 av 89 565 planerade persontåg ankom till sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 4,1 procentenheter bättre än för mars 2018. Punktligheten för persontågen hittills för 2019 på 90,5 procent. Utfallet är 3,0 procentenheter bättre än för första kvartalet 2018.

Mars drar upp resultatet med en punktlighet på 92,2 procent som är det bästa månadsresultatet sedan juli 2017. Allra bäst gick kortdistanstågen som står för 51 procent av persontågstrafiken. Här blev utfallet 94,7 procent, ett resultat som kunde varit ännu högre om inte en optokabel grävts av norr om Malmö den 6 mars. 

Under februari hamnade punktligheten under 90 procent trots en stark avslutning på månaden. Orsaken var en besvärlig inledning på månaden med snö, is och kyla som orsakade problem med ett flertal växlar. I februari ankom 72 317 av 81 593 planerade persontåg till sin slutstation i rätt tid. Utfallet var 2,3 procentenheter bättre än för februari 2018.

I januari visade lång- och medeldistanstågen upp en lägre punktlighet än under föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet förbättrades dock till 94,5 procent vilket är det bästa månadsresultatet sedan juli 2017. I januari var punktligheten för persontågen 90,4 procent, vilket innebär att 81 701 av 90 364 planerade persontåg ankom till sin slutstation i rätt tid. Utfallet var 2,4 procentenheter bättre än för januari 2018.