Strukton Rail uppgraderar Järnvägen på sträckan Falköping - Nässjö

Uppgraderar sträckan Falköping - Nässjö. Foto: Nils Öberg

Strukton Rail ska förbereda järnvägen på sträckan Falköping - Nässjö för tågtrafik med en maxhastighet på 160 kilometer i timmen.  Signalsystemet kommer att byggas om och anpassas för en högre hastighet mellan Sandhem och Nässjö, en sträcka på cirka 10 mil. Detta görs bland annat genom att 11 plankorsningar plockas bort.

Vissa plankorsningar har idag inga bommar och Trafikverket stänger dem som en åtgärd för att öka trafiksäkerheten. Signalsystemet byggs även om för att förenkla tågmöten vid stationerna, med resultatet att resenärerna kommer att få kortare restider och uppleva mindre störningar i trafiken.

När banan anpassas för högre hastigheter behöver också kontaktledningar och järnvägens kurvor justeras. Detta är bland annat en åtgärd för att bibehålla komforten för resenärerna och minimera tågens slitage.

– Det är ett intensivt projekt som vi genomför i flera deletapper. Den första etappen är klar och sedan fortsätter vi arbetet i perioder fram till år 2020 då alla delmoment ska vara färdiga och levererade, berättar Strukton Rails platschef Åke Nordström.