Strukton Rail tar tunnelbaneutbyggnaden Akalla-Barkarby

På sträckan Akalla-Barkarby kommer det att byggas ytterligare en station, Barkarbystaden. Visionsbild, White Arkitekter

Strukton Rail tar kontrakt på FUT 4743 Akalla-Barkarby, som tunnelbaneutbyggnaden heter på upphandlingsspråk. I hård konkurrens med nio andra anbudsgivare tilldelades Strukton Rail kontraktet efter en utvärdering bestående av både pris och kvalitet.

Entreprenaden innebär byggnation av cirka fyra kilometer dubbelspårsutbyggnad där Strukton Rail ansvarar för bana, mark, strömskena, kanalisation, el 400 v med mera.  Arbetet kommer ske i den tunnel som nu drivs mellan den befintliga stationen Akalla och den framtida stationen som byggs under Barkarby pendeltågsstation. Mitt på sträckan kommer det också att byggas ytterligare en station, Barkarbystaden. Ett område som bedöms ha cirka 50 000 invånare år 2035.

– Det är historiskt att få vara först ut att bygga ny tunnelbana i Stockholm, något som inte skett på cirka 30 år. Extra roligt eftersom Strukton Rail är ett företag som lever och andas tunnelbana genom vårt stora underhållskontrakt för tunnelbanan som vi har haft sedan 2012 säger Strukton Rails vd, Johan Oscarsson.

Planeringen för projektet påbörjas omedelbart. Det är många aktörer och intressenter som kommer vara på plats samtidigt och eftersom projektet är under jord så är utrymmena knappa vilket ställer stora krav på logistik och samarbete. De fysiska arbetena beräknas kunna börja under hösten 2023 och kontraktet i sin helhet ska vara klart 2025. 

– Tro det eller ej så är vi riktigt taggade på att ”gå under jord igen”. 2018 avslutade vi vårt stora projekt med att bygga järnvägsanläggningen för Citybanan under Stockholm. Underjordiska projekt ger en extra dimension som både är utmanande och roligt, säger Distriktschef Projekt Öst, Christoffer Kednert.