Strukton Rail vinner kontraktet för Västra Götaland

Strukton Rails kontrakt för Västra Götaland har vunnit laga kraft. Foto: Strukton Rail

Tidigare fick Strukton Rail besked från Trafikverket att man vunnit uppdraget basunderhåll i VGG-kontraktet. Avtalsspärren på tio dagar är nu passerad och företaget ser fram emot att fortsätta förvalta underhållet på de aktuella sträckorna på järnvägsanläggningen.

– Det är fantastiskt roligt och bra att vi lyckades vinna om detta viktiga kontrakt, säger Lars Schyllander, Affärschef Underhåll.

Uppdraget utgörs av en totalentreprenad enligt ABT 06 och omfattar förebyggande och avhjälpande underhåll. Uppdragsgivare är Trafikverket, kontraktssumman är cirka 600 miljoner på fem år med ytterligare möjlighet till ett plus ett optionsår.

Nya VGG-kontraktet kommer inte att ha samma innehåll som nuvarande. Orsaken är att Trafikverket kommer att flytta bort de yttre bandelarna till andra kontrakt. Därför har man delat upp kontraktet.