Tågoperatörerna saknar respons från Trafikverket om ERMTS

ERTMS utreds ytterligare. Foto: Trafikverket

Samrådsmöte om införande av det gränsöverskridande signalystemet ERTMS – var i någon mån framåtblickande. Men Tågoperatörerna menar att man inte får den respons man eftersträvar från Trafikverket.

Det är förvånansvärt svårt att få fäste med argumentet att om inte det nationella projektet är lyhört och bidrar till ett kraftfullt finansieringsåtagande gentemot kunderna på infrastrukturen, så blir det svårt för samma stora och små tågoperatörer att bidra till förverkligandet av visionen.

Det är en helt rimlig vision att Europas järnvägar har ett gemensamt signalsystem. Men det är samtidigt svårt att se hur det ska kunna bli en realitet inom de närmaste 30 åren om inte en större förståelse för kundernas utmaningar infinner sig. Tågoperatörerna hoppas komma till adekvata lösningar snarast vad gäller ERTMS-frågan.