Green Cargo erbjuder Bra Miljövals-märkta transporter

Foto: Green Cargo

Naturskyddsföreningens Bra Miljöval är den enda miljömärkning där kraven utformas helt av en oberoende natur- och miljöorganisation. Den är en tredjepartsmärkning, som inte är kopplad till varken säljare eller köpare och den ställer krav på låg användning av fossil energi. Dessutom ställs det hårda krav på hur elen produceras till de eldrivna transporterna och från varje köpt kWh el avsätts medel till olika miljöfondsprojekt i syfte att motverka och reparera skador som redan inträffat.

Green Cargo är det enda bolaget inom tunga godstransporter på järnväg som kan erbjuda kunder Bra Miljövals-märkta transporter. Green Cargo levererar redan idag fossilfria transporter med hjälp av eltåg som har låg energiförbrukning. Drygt 95 procent av företagets transportarbete utgörs av eldrivna lok och elen vi använder kommer enbart från förnybara källor.

Genom att välja järnvägen generellt, och Green Cargo i synnerhet, för godstransporter, bidrar transportköpare till minskad miljöpåverkan. Kunden garanteras att majoriteten av transporterna körs energieffektivt på räls med mycket låg klimatpåverkan.