NRC Group tar kontrakt värt 40 miljoner kronor

Foto: NRC

NRC Group, har som underleverantör för mark- och kanalisationsarbeten till Strukton Rail, tilldelats ett kontrakt av Trafikverket. Kontraktet värderas för NRC Groups del till 40 miljoner kronor.

Kontraktet gäller järnvägssträckan mellan Ystad och Simrishamn som idag styrs lokalt. I mars påbörjas arbetet och planeras vara färdigt i slutet av januari 2020. Sträckan kommer då att vara fjärrstyrd.

Dessutom ska säkerhetssystemet uppgraderas och en hastighetshöjning möjliggöras. För NRC Groups del omfattar kontraktet mark- och kanalisationsarbeten.