NRC tar basunderhållet på Mitt- och Ådalsbanan

NRC tar basunderhållskontrakt värt 773 miljoner kronor. Foto:NRC

NRC Group tilldelades idag basunderhållskontraktet Mitt- och Ådalsbanan, där anbudssumman uppgår till 773 miljoner kronor. Uppdragsgivare är Trafikverket, och kontraktet sträcker sig från juni 2023 till maj 2028. Niklas Sundel, Affärsområdeschef Underhåll, kunde inte vara stoltare:

– Vi har ansvarat för underhållet på MÅB sedan 2011, vi känner oss hemma där och för oss fanns det inget annat än att vi skulle stanna kvar. Våra medarbetare gör ett otroligt jobb, och att vi tagit hem tre av tre av våra underhållskontrakt som varit ute på anbud i år tycker jag talar sitt tydliga språk. Varje vinst har varit en del av NRC:s strategi, och vi fortsätter att röra oss i planerad riktning.

Mitt- och Ådalsbanan omfattar cirka 860 spårkilometer järnväg med 12 bandelar och en rangerbangård, och kontraktsområdet ligger inom Medelpad, Jämtland och Ångermanland från Sundsvall till Norska gränsen, Mittbanan, Övre Stambanan, Bräcke – Långsele, tvärbanan Långsele till Västeraspby samt Ådalsbanan  - Västeraspby till Sundsvall.

Henning Olsen, koncern-Vd, kommenterar vinsten:

– Med den här tilldelningen så har vi säkrat alla våra underhållskontrakt ute på anbud i år i Sverige. Det är tydligt att vårt systematiska arbete kring anbudsprocesser och projektgenomförande ger resultat. Vi har ett skarpt fokus på att vinna kontrakt till rätt pris, och vårt team i NRC Group Sverige har gjort ett fantastiskt jobb för att öka effektiviteten och förbättra prestandan.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio dagar från det att tilldelningen meddelats.