NRC publicerar sin första hållbarhetsrapport

NRCs kärnverksamhet är till stor del anpassad till EU:s miljömål. Foto: NRC

NRC Group har publicerat sin första hållbarhetsrapport med information om prestanda och styrning av materiella hållbarhetsfrågor för 2020. Under 2021 kommer NRC Group att bedöma ”grönheten” i intäkter, investeringar och driftskostnader. Den ökande efterfrågan på att bygga och upprätthålla högkvalitativ infrastruktur i Norden, tillsammans med de möjligheter som ligger i urbanisering och klimatpositiv stadsutveckling, betyder lovande utsikter för NRC Group.

För att stödja vårt uppdrag att skapa infrastruktur som går bortom dagens och morgondagens krav strävar vi efter en strategi för hållbar tillväxt, främjar klimatvänliga lösningar och arbetar proaktivt för att bli en utsläppsfri industri.

Det senaste året har varit utmanande. Vi visade motståndskraft genom vår hantering av covid-19-pandemin. Jag vill tacka vårt folk vars ansträngningar säkerställde att våra höga hälso- och säkerhetsstandarder bibehölls och att vi fullgjorde våra miljöåtaganden, allt under mycket svåra omständigheter. Jag är övertygad om att våra lärdomar från 2020 och förmågan att anpassa oss snabbt kommer att tjäna oss bra i framtiden, säger Henning Olsen, vd för NRC Group.

NRC Group övervakar EU:s arbete med hållbar ekonomi och EU:s taxonomiförordning. De nya lagstiftnings- och icke-lagstiftningsåtgärder som infördes i den europeiska Green Deal och EU:s handlingsplan för hållbar ekonomi kommer att kräva att företag reflekterar över och redovisar hur de arbetar med hållbarhet på standardiserat sätt.

– Klassificeringssystemet för ekonomisk verksamhet kommer att bidra väsentligt till att klimatförändringsminskning, klimatförändringsanpassning och ytterligare miljömål framåt. Hållbar ekonomi är en viktig faktor för att genomföra Green Deal och göra EU:s ekonomi hållbar. Framöver tror vi att NRC Group kommer att dra nytta av EU:s taxonomi eftersom våra kärnverksamhetsområden till stor del är anpassade till EU:s miljömål, säger Dag Fladby, CFO i NRC Group.