NRC anlägger Norrköpings nya godsbangård

NRC tar projektet ny godsbangård Norrköping värt 157 miljoner kronor. Foto: NRC

NRC Group Sverige tilldelades projektet ny godsbangård Norrköping, där anbudssumman uppgår till 157 miljoner kronor.

– Jättekul att det goda interna samarbetet mellan Anläggning och Projekt ännu en gång bär frukt och visar att vi är konkurrenskraftiga i en tuff marknad, säger Per Anders Quist, Affärsområdeschef Anläggning.

Uppdragsgivare är Trafikverket, och arbetet utförs mellan augusti 2022 till och med maj 2026. Projektet innefattar en nybyggnation av en godsbangård på Malmölandet i Norrköpings kommun, och är ett perfekt tillfälle för NRC att visa upp företagets breda kunskap i ett svep: Anläggning, Bana, El, Signal och Tele.

– Medarbetarna har gjort ett fantastiskt arbete med anbudet och vi är stolta och glada affärsområdeschefer, säger Bengt Svanberg, Affärsområdeschef Projekt.

Den nya godsbangården kommer att ge flera fördelar. Ostlänken kommer nu att ges plats genom Norrköping och förbättra kapaciteten för godstrafiken på järnvägen, vilket bidrar till att minska utsläppen från transportsektorn genom att avlasta vägnätet. En viktig del av arbetet för att nå de högt satta klimatmål som Sverige har satt.

För själva staden Norrköpings del så innebär omokaliseringen också en avlastning men mer i fråga om buller och risker, och nu skapas också utrymme för utveckling av den centrala yta där den befintliga bangården har huserat. Effektiva transporter är en viktig förutsättning för de många företag som är placerade i staden, och det nya bangodsområdet öppnar upp för ytterligare möjligheter för etablering.

– Vi är stolta över att vårt arbete bidrar till en hållbar utveckling av godstrafiken i Sverige, avslutar Bengt Svanberg.