Trønder- och Meråkerlinjerna elektrifieras

Nu har parterna undertecknat avtalet om elektrifiering av Trønder- och Meråkerlinjerna. I andra raden från vänster: Kristian Strand, Norconsult, Sigurd Rugsland, divisionsdirektör Norconsult, Magnus Wessel-Aas, projektchef NRC och Urban Sundberg, Teknisk chef NRC. I fonden från vänster: Martin Olsen, divisionsdirektör NRC, Bård Sverre Hernes, konsernchef Norconsult. Foto: NRC

Tillsammans med NRC Group kommer Norconsult att bidra till att elektrifiera Trønder- och Meråkerlinjerna för Bane NOR. Hela 120 kilometer järnvägsspår kommer att elektrifieras på sträckorna Trondheim - Stjørdal och Hell - Storlien.

Nu har parterna undertecknat avtalet som är en del av NRC Groups nyckelfärdiga kontrakt. Kontraktet omfattar design av ett komplett luftledningssystem på sektionen. Förutom att bistå med specialistkompetens inom järnvägstekniska ämnen kommer Norconsult att vara rådgivare för alla ämnen i projektet.

– Vi är glada över att ha Norconsult i teamet när vi nu genomför det stora löftet om en mer hållbar transportsektor i Trøndelag. Utvecklingen i sig kommer att säkerställa betydande miljöbesparingar, eftersom tågen går från fossilt bränsle till elektrisk drift, säger Martin Olsen, divisionsdirektör på NRC Group.

– I det här projektet kommer nytänkande och innovation att vara avgörande, och vi uppskattar att Bane NOR också vill att vi ska utmana de gamla lösningarna och göra saker lite annorlunda. När vi valde en partner för teknik var det viktigt att vår partner, förutom att ha den nödvändiga kompetensen, också delar våra värderingar och ambitioner för att skapa morgondagens hållbara infrastruktur. Norconsult gör det, och vi ser fram emot att starta samarbetet, avslutar Olsen.

Ceequal-metodik kommer att användas både i konstruktions- och konstruktionsfasen. Det innebär att effekten av olika åtgärder konkretiseras och mäts med avseende på hållbarhet. Vidare skall användningen av stål i master och ok optimeras. Detsamma kommer att gälla för användning av betong i fundament längs sträckan. Tyngdpunkten kommer också att läggas på att optimera logistik, mellanlagring av material och masshantering. Detta kommer att bidra till att minimera utsläpp av växthusgaser relaterade till transport och logistik i projektet.

– Det här är ett viktigt kontrakt, och vi är mycket glada över att kunna bidra med vår starka järnvägskompetens i detta spännande projekt för Bane NOR tillsammans med NRC Group. Linjen Trønder och Meråker är ett stort totalentreprenad för järnvägar, där vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet med NRC Group, säger Sigurd Rugsland - divisionsdirektör och transportchef på Norconsult.