MTR Express kör trygghetståg till Göteborg

Foto: MTR

Den 24-25 januari arrangeras en studieresa med stiftelsen Tryggare Sverige till Göteborg. På agendan står brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och med på resan är representanter från bland annat fastighetsbolag, kommuner, polis och näringsliv. I samband med resan till och från Göteborg arrangerar MTR Express en särskild vagn där deltagarna ska kunna diskutera och utbyta erfarenheter rörande trygghetsfrågor.

Genom samarbetet med stiftelsen Tryggare Sverige skapas ett nätverk av aktörer mellan stat, kommun, näringsliv och ideella organisationer som alla har fokus på att samverka kring trygghetsrelaterade frågor. För MTR som varit samarbetspartner till stiftelsen sedan 2012 är trygghetsfrågor en viktig del av verksamheten. Med på resan finns representanter från bland annat fastighetsbolag, kommuner, polis och näringsliv.

– Trygghetsfrågor är en central del av vårt arbete och för oss är det både viktigt och naturligt att samverka med andra parter i samhället för att tillsammans hitta hållbara lösningar. Syftet med studieresan till Gårdsten är att ta del av det framgångsrika arbete Göteborgs Stad gjort gällande trygghets- och säkerhetsfrågor i området, säger Thomas Ahlskog, Trygghetschef på MTR.