ProRail, Lineas och Alstom testar automatisk rangering

Lineas rangerlokomotiv (t.h) bredvid ett godslokomotiv. Foto: Lineas

Nederländska tågoperatören ProRail kommer att samarbeta med godsoperatören Lineas, och leverantören av järnvägsteknik, Alstom, för att inrätta ett automatiskt manöversystem för rangerbangårdar. För detta ändamål undertecknade ProRail ett samarbetsavtal med de två organisationerna i juni 2020.

Testerna äger rum på en nyanlagd rangerbangård inom ett så kallat icke-centralt opererat område (NCBG), där det ännu inte finns någon teknisk säkerhet. Lokförare och växlar driver själva omkopplarna och ansvarar för att tågen körs säkert.

Under testens första fas tar flera kameror i ett lokomotiv bilder av testområdet. Dessa bilder används för att ”lära” dataprogrammet att bli bekant med miljön. Detta gör det möjligt för den intelligenta programvaran att känna igen miljön när en situation körs om.

Programvaran ska kunna avgöra om läget är som det ska vara eller om det finns föremål på eller runt färdvägen eller på sträckan som inte hör hemma där. I nästa fas körs systemen i bakgrunden och föraren mottar instruktioner av programvaran. Det slutliga målet är att systemen låter loket utföra alla kommandon.

För detta ändamål tecknade Alstom nyligen ett avtal med den nederländska infrastrukturförvaltaren ProRail om testning av automatisk tågdrift (ATO) på rangerlokomotiv. Testningen förväntas starta under 2021.

Testerna utförs på den högsta automatiseringsnivån (GoA4). Syftet är att visa hur användningen av helautomatiska tåg kan optimera tågtrafiken för att garantera kostnadseffektiv och hållbar rörlighet med tanke på den ökande efterfrågan på rangeroperationer.

Alstom kommer att utrusta ett diesel-hydrauliskt rangerlokomotiv från Lineas, Europas största privata operatör för järnvägsgods, med automatisk styrteknik och ett intelligent hinderdetekteringssystem.

Vanliga uppgifter som start och stopp, vagnskoppling, dragkraft och bromsstyrning och nödhantering automatiseras utan att någon aktiv personal befinner sig ombord på tåget. De enda personerna som åker med loket är de som ansvarar för testets säkerhetsprotokoll.