636 nya lokförarplatser på yrkeshögskolan

Foto: SJ

Resultatet i den senaste ansökningsomgången inom YH-program (yrkeshögskolan) är klar. Nu presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas i omgången för ansökan förra året och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start i höst. Av de tretton lokförarskolor som ansökt om att få starta utbildning fick nio skolor beviljat. Utbildningarna har fått beviljade starter i tre år framöver vilket betyder 636 nya utbildningsplatser att addera till de utbildningar som redan är igång.

Myndigheten för yrkeshögskolan har en avstannade expansion samt en minskning av det totala utbudet.

– Det totala utbudet av utbildningsplatser på yrkeshögskolans program minskar med en procent. Det är ingen stor förändring, men det är ett trendbrott för en utbildningsform som byggts ut kraftigt de senaste åren och dubblerats sedan 2014, säger Jenny Twana, chef för enheten för ansökan och analys på Myndigheten för yrkeshögskolan.