Trafikverket presenterar ny tidtabell samtidig med införandet av nytt planeringssystem

Nytt trafikplaneringssystem samtidigt med ny tidtabell borgar för utmaningar för Trafikverket. Foto: Trafikverket

Den första söndagen efter den andra lördagen i december sker ett årligen återkommande tidtabellsskifte för hela Europas järnvägar. I år innebär det att det är den 11:e december som är det datum då framförallt vanemänniskor behöver vara extra uppmärksamma då exempelvis pendeltåg kanske går någon minut tidigare eller senare än de gjort det senaste året.

– Att Europa genomför tidtabellsskiftet samtidigt är för att skapa förutsättningar för internationell person- och godstrafik, och är något som gällt sedan länge. Tidtabellsskiften i december är alltså ingen ny företeelse utan något som vi är vana att förhålla oss till säger Thomas Andersson, avdelningschef Trafikledning på Trafikverket.

Där ett tidtabellsskifte oftast innebär små förändringar för en enskild resenär väntar däremot minst sagt stora förändringar under huven på den svenska järnvägen. Årets tidtabellsskifte sammanfaller nämligen med den sista etappen i lanseringen av ett helt nytt systemstöd för att planera och ge plats åt en allt större efterfrågan på trafik längs de 14200 km spår Trafikverket förvaltar. Utvecklingen har pågått under lång tid, och införandet har skett i tre etapper där den första sjösattes våren 2021.

– Vår ambition är så klart att resenärerna inte ska märka av denna både stora och nödvändiga uppgradering av våra systemstöd. Men eftersom det handlar om ett skifte som påverkar mer eller mindre samtliga gränssnitt, arbetssätt och rutiner hos både oss och de drygt 50 järnvägsföretag som trafikerar järnvägen kan oförutsedda saker hända, säger Thomas och fortsätter: