Materialbrist förlänger banarbetena på Oddesundsbron

Banedanmark genomför ett stort förnyelse- och underhållsprojekt på Oddesundsbron. Foto: Banedanmark

På grund av försörjningssvårigheter till följd av kriget i Ukraina förlängs banarbetena på Oddesundsbron. Banedanmark genomför ett stort förnyelse- och underhållsprojekt på Oddesundsbron. De senaste åren har broklaffen och de två första valvpartierna rengjorts och underhållits och i år har turen kommit till det gamla järnvägsspåret som ska ersättas med ett helt nytt.

Det omfattande arbetet var planerat att vara klart i slutet av september, men förlängs nu till november. Anledningen är utmaningarna med de globala försörjningsledningarna, bland annat på grund av kriget i Ukraina som gör det svårt att få tag i järn- och stålkomponenter.

– Vi beklagar att passagerarna på Thybanen måste vänta ytterligare åtta veckor för att kunna ta tåget. Som de flesta säkert vet utmanas de globala leveranskedjorna just nu av kriget i Ukraina, som bland annat har orsakat långa leveranstider på järn- och stålkomponenter. Tillsammans med vår leverantör har vi arbetat intensivt för att kunna hålla tidtabellen, men det har tyvärr inte gått att avvärja konsekvenserna av de långa leveranstiderna. Därför är det nödvändigt att förlänga spårarbetena på Oddesundsbron, säger Områdeschef på Banedanmark Lars Blædel Riemann.

Arriva sätter in tågbussar under arbetet med att förnya järnvägsspåret på Oddesundsbron.

– Arrivas passagerare på Thybanen blir tyvärr utan tågförbindelse under en längre period än vad vi hade räknat med. Men Arriva fortsätter givetvis att sätta in tågbussar tills arbetet med Oddesundsbron är klart, säger Therese Christensen, Commercial Manager på Arriva.

A