Copenhagen Metro inför digitalt förvaltningssystem

Köpenhamns tunnelbana övergår till digitalt, datadrivet beslutsfattande inom kapitalförvaltningsområdet. Foto: Hitachi Rail

Metro Service och Hitachi Rail har slutit ett nytt digitalt förvaltningsavtal som löper till 2027. Bland målen med avtalet finns att optimera underhåll och investeringar i rullande materiel och infrastruktur under de kommande 30 åren.

Köpenhamns tunnelbana har tagit ett stort steg i sin övergång till digitalt, datadrivet beslutsfattande inom kapitalförvaltningsområdet. Metros nya avtal med operatörerna Metro Service och Hitachi Rail fastställer ekonomiska och resursmässiga skyldigheter för respektive part för att skaffa ny IT-utrustning och personalresurser som behövs för ett gemensamt digitalt förvaltningssystem. Systemet kommer att användas för att prioritera underhåll och fatta beslut om återinvesteringar och nyinvesteringar i framtiden.

– Ett gemensamt system för digital tillgångshantering kommer att ge avgörande stöd till vårt kärnerbjudande: en snabb, säker tunnelbana som går dygnet runt. Nästan 20 år har gått sedan vi öppnade vår första linje. Nu måste vi utveckla vår förmåga för att göra nödvändiga beslut och investeringar i våra tillgångar framöver, vilket säkerställer att systemet fungerar effektivt i framtiden. För tillfället gör vi digitala förändringar även inom många andra områden. Dessa kommer att göra det möjligt för oss att optimera planeringen av nya linjer och underhållet av befintliga linjer, förbättrad driftstabilitet, kundnöjdhet, kapacitet, miljöpåverkan och andra faktorer som behövs för att stödja en infrastruktur i världsklass till fördel för hela Köpenhamn", förklarar Rebekka Nymark, tillförordnad vd för Copenhagen Metro.

Hittills har data om tillståndet för den rullande materielen och IT-systemen främst samlats in genom manuella processer. Målet är nu att gå över från traditionellt underhåll till "tillståndsbaserat och prediktivt underhåll", med insamlad data lagrad på en delad plattform. Detta kommer att involvera att integrera datakällor från en mängd olika IT-system, samt att installera sensorer på vissa delar av tåg, stationer och spår. Dessa sensorer kommer kontinuerligt att samla in data för Köpenhamns tunnelbana och dess operatörer, vilket gör det möjligt att övervaka statusen för tågen och infrastrukturen i realtid.

Genom att kombinera detta med artificiell intelligens kommer Köpenhamnstunnelbanan att kunna bestämma de ekonomiskt och tekniskt optimala tidpunkterna för att reparera eller byta ut viktiga systemkomponenter. Resultatet blir förbättrad systemdrift och minskning av oplanerade driftsavbrott.

– Hitachi Rail är stolta och glada över att samarbeta med Metroselskabet och Metro Service för att skapa en modern och digital tillgångsförvaltning. Hitachi Rail kommer att bidra till DAM-projektet med expertis och teknologier inom området digitala och integrerade system, IoT, utveckling av proof of concepts som stöds av Hitachi Groups globala digitala och tekniska Lumada-lösningar, säger Eric Morand, VP. Norden - Hitachi Rail.

– Vi är glada över att ha lagt grunden för vårt samarbete med Köpenhamns tunnelbana och Hitachi så att vi kan bidra till att vitalisera denna tunnelbana, som nu är nästan 20 år gammal. Nu kan vi koncentrera oss på att samla in data och i slutändan skapa ett bra flöde för löpande underhåll, förbättringar och ökad effektivitet, säger Claudio Cassarino, vd för Metro Service.

Kapitalinvesteringsplanering ska stödja Metros ambitioner att fatta datadrivna beslut kring investeringar och reinvesteringar. Systemet kommer att väljas utifrån en gemensam uppsättning förväntningar på dess funktionalitet. Spotlight på digitalisering i rekrytering Köpenhamns tunnelbana har sedan flera år tillbaka fokuserat på att implementera nya tekniska verktyg inom planering, byggnation och drift.