Järnvägssektorn möts på temat intelligenta transporter

För att uppnå målen om gröna transporter måste operatörerna, industrin och infrastrukturägarna samarbeta. Arkivbild

Den skandinaviska järnvägs- och kollektivtrafiksektorn har deltagit i ett digitalt seminarium organiserat av Hitachi Rail. Det övergripande temat för seminariet var "Intelligenta transporter för en grönare planet".

Den skandinaviska järnvägs- och kollektivtrafiksektorn har deltagit i ett digitalt seminarium organiserat av Hitachi Rail. Det övergripande temat för seminariet var "Intelligenta transporter för en grönare planet". Andrew Barr, vd på Hitachi Rail och huvudtalare vid evenemanget, belyste framtidens utmaningar och möjligheter.

– Mobilitet som service erbjuder olika tekniker, applikationer och tjänster som syftar till att förändra människors resvanor, från bilar till kollektivtrafik men det svarar också på passagerarnas ökade förväntningar på livskvalitet och hållbarhet. Utmaningen är att tillhandahålla ett integrerat transportsystem som drivs av nya energikällor och som gör det möjligt för oss att fokusera på en integrerad strategi, som verkställs genom innovativa lösningar och skapar en effektiv väg mot utfasning av fossila bränslen, säger Andrew Barr, vd på Hitachi Rail.

Det finns ett omedelbart behov av att fasa ut fossila bränslen från transportsektorn. Vilka konkreta åtgärder behöver vidtas för att få till en verklig förändring? Trafikverket presenterade nyligen en uppdatering av nationell plan för att säkerställa en väl fungerande och hållbar utveckling av den svenska transportinfrastrukturen. Vilka utmaningar står vi inför idag och vilken är vägen framåt?

– Jag känner mig ganska nöjd med den långsiktiga planen som vi har och alla åtgärder som genomförs. Jag är lite mer oroad över de kortsiktiga effekterna. Jag tror att vi kommer se en stor efterfrågan och vilja att resa mer hållbart i framtiden och en ökning av gods inom vårt system, men vi måste kunna visa framsteg och effekt även kortsiktigt. Inte bara fokusera på de långsiktiga effekterna, menar Robert Maiorana, verkställande direktör Trafikledning på Trafikverket.

– Tillräcklig nätkapacitet för att möjliggöra elektrifiering är mycket viktigt och det är en välkänd utmaning att vi har begränsningar i det nordiska systemet. Nätet måste vara robust, flexibelt och effektivt och tunga investeringar behövs på alla nivåer." Jenny Larsson, vd på Hitachi Energy Sverige.

– Svenska och europeiska beslutsfattare behöver överväga och driva på för reformer som gör det mer attraktivt och enklare för passagerare att välja det mest hållbara alternativet och de mest elektrifierade och effektiva resmöjligheterna. Trafikverket kommer investera i tåg, digitala plattformar och andra lösningar som hjälper människor att välja det mest hållbara transportalternativet, men vi behöver hjälp från trafikförvaltningen och de i sin tur är beroende av beslutsfattarna, säher Monica Lingegård, vd för SJ.

Mobilitet som service syftar till att erbjuda sömlös, multimodal och sammanlänkad mobilitet för passagerare. Riktningen är fastställd och industrin är redo att tillhandahålla tekniken, oavsett om det är infrastrukturen eller andra lösningar som behövs. Idén om mobilitet som service är ett ekosystem för hur man integrerar olika lösningar i en övergripande strategi. Enligt Hitachi Rail finns många av förutsättningarna för innovation i Skandinavien, t.ex. politiska ledare och företag som är villiga att driva på för en utveckling av gröna innovationer.

Vikten av att sätta passageraren först var en viktig slutsats från diskussionen, särskilt mot bakgrund av covid-pandemin, som i grunden har förändrat människors resvanor och rutiner – vilket bidragit till att bilresor har uppfattats som det säkraste resesättet för många. Sektorn måste uppmuntra människor att välja tåg och kollektivtrafik igen, vilket är en förutsättning om städer och länderna vill uppnå sina hållbarhetsmål.

– Det finns en sak som vi måste vara medvetna om ifall vi vill stötta en hållbar utveckling och det är att tåg bara är ett grönt alternativ om det är mycket folk på tåget, säger Henrik Plougmann Olsen, vd på Metroselskabet.

Metroselskabet i Köpenhamn har tagit flera steg mot mobilitet som service, vilket har ökat antalet passagerare och kundnöjdheten. Detta har möjliggjorts genom lanseringen av en app som integrera flera olika typer av transporter; cyklar, bussar och järnväg bland annat, något som möjliggör ett integrerat transportsystem och underlättar för passagerarna. Diskussioner förs nu kring hur man utvecklar appen ytterligare för att erbjuda passagerarna en sömlös reseupplevelse, till exempel hur man kan göra det enklare att köpa biljetter direkt i appen.

Järnvägsunderhåll är en viktig del av kundupplevelsen eftersom bra underhåll säkerställer att passageraren får en sömlös resa. Hitachi Rail har nyligen förstärkt sitt erbjudande inom underhåll och drift och har bland annat fått ett förlängt ansvar för underhållet av Paris tunnelbana och spårnätverk.

– För att locka passagerare måste vi köra i tid och förbättra underhållet av järnvägsnätet. Detta görs genom intelligent förvaltning, vilket innebär en utveckling från tidsbaserat underhåll till villkorsbaserat underhåll. De prototyper som vi just nu utvecklar tillsammans med Trafikverket är ett bra exempel, säger Eric Morand, VP Nordic region Hitachi Rail Sweden.

Järnvägssektorn kommer att drabbas av budgetminskningar efter covid-19, därför behövs nya digitala lösningar som minskar kostnaderna för järnvägsunderhåll och därigenom möjliggör att budgeten kan användas för att utveckla nya ruter och säkerställa att tågen går i tid.

Slutsats: Det finns en känsla av skyndsamhet från branschen och det är tydligt att man måste kombinera mikroåtgärder med makroåtgärder för att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga förbättringar. För att uppnå målen måste operatörerna, industrin och infrastrukturägarna samarbeta. Industrin vill ligga i framkant när det gäller gröna hållbara lösningar inom transportsektorn och är villig att vidta de åtgärder som krävs för att nå dit.