Tyréns vinner projekteringsuppdrag för Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Foto: Tyréns

Trafikverket har tilldelat Tyréns uppdraget att projektera Norrbotniabanan längs sträckan Robertsfors–Ytterbyn. Detta innebär att arbetet med Norrbotniabanan fortsätter med ett nytt steg för ytterligare en etapp. I uppdraget ska Tyréns projektera och upprätta av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för planerad ny järnvägssträckning av Norrbotniabanan mellan Robertsfors och Ytterbyn.

– Det är fantastiskt roligt att få Trafikverkets förtroende i uppdraget mellan Robertsfors och Ytterbyn. Vi på Tyréns har goda erfarenheter i stora infrauppdrag, vi har besitter den tekniska kompetensen i de olika teknikområdena och vi vet vad som krävs, säger Daniel Karlsson, affärschef järnväg nord. I det här uppdraget handlar det bland annat om byggbarhet, bra dialog med kunden, att kunna styra anläggningskostnaden med medvetna val för att säkerställa kvalitén. Norrbotniabanan kommer att skapa bra förutsättningar samhällsutveckling, inte bara regionalt här i norr utan i hela landet när den står klar.

För den 20 kilometer långa sträckan Robertsfors - Ytterbyn ska Tyréns detaljprojektera och upprätta förfrågningsunderlag och bygghandlingar för utförandeentreprenad och tillståndshantering. Det innefattar detaljprojektering av järnvägsanläggning och väganläggning avseende mark, och ett 30-tal byggnadsverk. På sträckan finns 29 broar, bland annat över E4 samt flera trafikplatser.

I uppdraget kommer Tyréns att arbeta tillsammans med ELU. Uppdraget omfattar ett 20-tal tjänsteområden, som till exempel inom järnväg, väg, mark, geoteknik och hållbarhet/miljö.