Godstrafiken flyttar till nya Norvik hamn

Det första containertåget i Norvik hamn lastas. Foto: Stockholms Hamnar

Efter fyra år står containerhamnen helt färdig och i somras anlände det första godståget till Stockholm Norvik Hamn. Industrispåret som är drygt fyra kilometer, kopplar samman den nya hamnen med det befintliga järnvägsnätet. Tyréns har projekterat järnvägsanläggningen samt anslutningen till Trafikverkets spår på Nynäsbanan.

Stockholms hamnar har förutom att projektera och bygga en komplett järnvägsanläggning, även byggt en vägbro åt Trafikverket samt cykelbroar åt Nynäshamns kommun. En stor utmaning har varit att säkerställa att de lösningar som projektörerna tog fram uppfyllde både lagar och regler samt övriga krav ställda av respektive slutanvändare

– Inom ramen för Tyréns uppdrag så var det en stor utmaning att säkerställa att gränsdragningen mellan Stockholms Hamnars järnvägsanläggning och Trafikverkets stambana blev tydlig och korrekt. Detta var särskilt komplicerat då det är olika ägandegränser för signalsystemet och själva banan, säger Tomas Karström Projektledare delprojekt Infrastruktur på Stockholmshamnar.

Tyréns har ansvarat för Järnväg BEST, det vill säga: bana, el, signal, tele och kanalisation, samt Godkännandeprocess mot Transportstyrelsen. I praktiken innebär det att Tyréns har projekterat förfrågningsunderlag och bygghandlingar till två utförandeentreprenader för järnvägsanläggningen, en för delen inne på Stockholms Hamnars anläggning och en för delen på Nynäsbanan där en anslutningsväxel lagts in för att ansluta spår ner mot Stockholm Norvik Hamn. Tyréns har även hanterat godkännandeprocessen mot Transportstyrelsen så att anläggningen blir säker och godkänd för tågtrafik.

– Det har varit ett väldigt roligt och lite annorlunda uppdrag för oss som jobbar med järnväg. Kul att få vara med att projektera helt nya spår och roligt, intressant och lärorikt med en annan beställare än de vi i vanliga fall jobbar med, säger Karin Fenger-Krog, uppdragsledare och avdelningschef för järnväg, bana & mark på Tyréns.