Tyréns projekterar för Norges äldsta elektrifierade järnväg

Foto: Bane Nor

Tyréns har vunnit ett uppdrag i Norge åt Bane NOR. Uppdraget är en utredning av placering och utformning för en ny terminal i Midt-Telemark, väster om Oslo. Bane NOR är ett statligt företag som ansvarar för den nationella järnvägsinfrastrukturen i Norge.

– Det känns väldigt roligt och spännande att vi på Tyréns tillsammans med våra norska samarbetspartners Concreto, PUMN, Terratec och Pir2 nu fått möjligheten att visa vad vi går för på den norska marknaden. Uppdraget skall vara klart i juni 2019 och då kommer vi ha mycket värdefull kunskap och erfarenhet av hur att det är att jobba i Norge och tillsammans med Bane NOR, säger Thomas Söderlund uppdragsansvarig på Tyréns.

I uppdraget ingår även att utreda bärighetshöjande åtgärder för Tinnosbanan, som är Norges äldsta elektrifierade järnväg, för att kunna öppna banan för antingen godstrafik eller som museijärnväg. Den aktuella banan idag är nedlagd och ur kulturmiljösynpunkt skyddad så alla typer av bärighetshöjande åtgärder kommer inte att kunna utföras.