Trafikverket ställer in tåg till, från och genom Stockholm

Sjukdomsbortfallet på trafikledningen stoppar omkring hälften av all tågtrafik. Foto: Trafikverket

Trafikverket ställer in flertalet tågavgångar som ska till, från eller genom Stockholm. Orsaken är stort sjukdomsfrånvaro.

Trafikverket har aldrig tidigare behövt ställa in så här många avgångar på grund av sjukdomsfall inom personalgruppen. Detta trots nästan två års pandemi, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson.

På grund av det stora sjukdomsbortfallet bland personalen på trafikledningen har Trafikverket fattat beslutet att ställa in omkring hälften av all tågtrafik genom Stockholm. Beslutet omfattar både fjärrtåg, regionaltåg, pendeltåg och godståg.

Anledningen bakom beslutet är att det inte går att bedriva tågtrafiken med full kapacitet och Trafikverket vill undvika att tåg blir stående. Beslutet är fattat i en tät dialog med tågbolagen för att kunna prioritera avgångar.

Beslutet berör tåg i Stockholm, men kan även påverka avgångar från andra destinationer som passerar eller ska till Stockholm.