Trots pandemi ökar godsvolymerna i Göteborgs hamn

Godsvolymerna ökar stort i hamnen - trots återkommande störningar i de globala godflödena. Bild: Göteborgs Hamn.

Logistiksystemet är fortsatt under högt tryck till följd av covid-19-pandemin som nu gått in på sitt tredje år. Men Göteborgs hamn har klarat sig bra har vuxit i volym under perioden –  i synnerhet under 2021. Det tack vare ökade marknadsandelar och unika egenskaper som gjort att hamnen kunnat fortsätta vara garanten för näringslivets access till omvärlden.

Containerbrist, flaskhalsar, nedstängningar och störningar i det globala logistiksystemet. Det var begrepp som dominerade diskussionerna under logistikåret 2021. Men trots tuffa utmaningar ökade Göteborgs hamns godsvolymer i samtliga torrlastsegment, som container, roro och nya bilar.

– Det är flera samspelande faktorer som gjort att vi klarat oss bra och till och med kunnat fortsätta öka. Hamnen var motståndskraftig under 2020 vilket ytterligare stärkte vårt förtroende hos marknaden under 2021. Göteborgs hamns 50-50-balans mellan import och export gör också att containerbristen får mildare effekter här än i många andra hamnar. Dessutom har vårt linjeutbud stärkts ytterligare med ny trafik på nya, viktiga destinationer, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn.

Sverige och Göteborg har inte heller drabbats av plötsliga nedstängningar till följd av pandemin som synts i Europa och övriga världen. Hamnen har också stor kapacitet både vad gäller terminalytor och hamninfrastruktur vilket motverkar den igenkorkning som synts i många hamnar runt om i världen.

Hamnens järnvägssystem Railport Scandinavia fortsätter att växa både i utbud och volym. Under 2021 transporterades 458 000 TEU (tjugofotscontainers) mellan hamnen och inlandet, vilket är den högsta siffran någonsin. Under året har flera nya godstågspendlar introducerats, samtidigt som befintliga pendlar fått fler avgångar och ökat i volym. Järnvägen transporterar över 60% av containergodset som går över kaj. Den höga andelen ger en stor klimatfördel, samt bidrar också till att bristen på lastbilschaufförer inte påverkar Göteborg som i andra hamnar.

– Vi ska vara en garant för näringslivets access till omvärlden och vi har visat att vi klarar det även under pandemin. När jag ser tillbaka ser jag att vi gjort det mesta rätt, och det gör att vi nu har en bra utgångsposition. Vi är övertygade om att den långsiktiga vägen framåt för att bli världens mest konkurrenskraftiga hamn går genom klimateffektivitet och digitalisering. Det är områden där vi storsatsar och tar viktiga steg i samverkan med hamnens kunder och samarbetspartners, säger Elvir Dzanic.

Roro, bilar och bulk ökade
Hamnens intraeuropeiska rorotrafik – den som tar rullande gods till och från Storbritannien, Danmark, Tyskland och de centraleuropeiska hubbarna Gent och Zeebrugge i Belgien – ökade med totalt 10% under året. Samtliga marknader visar en positiv utveckling.