SJ ny operatör för Krösatågen

SJ tar över som operatör av Krösatågen. Foto: Hallandstrafiken

Krösatågen går in ett nytt trafikavtal. I avtalet ingår både drift och underhåll av samtliga Krösatåg. Fokus ligger på att skapa bästa möjliga upplevelse för kunden – trygghet och bekvämlighet är viktiga delar i avtalet.

SJ tar över som operatör. Den gemensamma trafikvolymen uppgår årligen till cirka 7,5 miljoner kilometer. Krösatågen och Kustpilen hade 2019 tillsammans 3,5 miljoner resenärer. Skånetrafiken är en del av Krösatågen med trafik mellan Hässleholm och Växjö med de skånska stationerna Ballingslöv, Killeberg och Osby. Sträckan körs i samarbete med Länstrafiken i Kronoberg.

Förbättringskraven i det nya avtalet som  är bland annat fokus på att bibehålla den höga kundnöjdhet som finns redan idag ett optimerat underhåll, ökad kvalitet och effektivitet ökar också möjligheten att städa tågen bättre, vilket är viktigt för kundens helhetsupplevelse och att ersättningstrafiken stärks genom ett nätverk av bussar i beredskap som ska bidra till att kunden sätts i centrum vid störningar.

Trafiken har upphandlats tillsammans av Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken.

– Våra kunder som reser i Norra Skåne och över länsgränsen kommer att få en bättre reseupplevelse med större fokus på service och bemötande, säger Mats Ohlsson, senior trafikutvecklare på Skånetrafiken.