Snön ställer till det i kollektivtrafiken

Tung snö, is i växlar och halt väglag skapar utmaningar för kollektivtrafiken. Foto: Gustav Kaiser/Region Stockholm

Efter kalla och klara dagar har snön börjat dra in över länet. Snöfall, halka och växlande temperaturer kan ställa till det för kollektivtrafiken. Tung snö, is i växlar och halt väglag skapar utmaningar för kollektivtrafiken vintertid. SL arbetar hårt för att kunna köra så mycket och stabil trafik som möjligt, men vissa typer av väder är särskilt svåra för kollektivtrafiken.

Om det är svårt för väghållarna att hinna med, kan det bli mycket halt och i värsta fall måste turer ställas in. Resenärernas och förarnas säkerhet kommer alltid i första hand, och tidtabellen i andra hand. För att slippa ställa in trafik i hårda väder kan de bussbolag som kör trafiken på uppdrag av SL, välja att lägga om trafiken. Därmed kan de undvika sträckor där det brukar vara svårt att köra när det är halt. Det kan till exempel handla om gator med svåra kurvor eller där det blir trångt när det ligger snödrivor och står fordon parkerade.

För spårtrafiken är växlande temperaturer en stor utmaning. När snön töar och sedan fryser till is drabbar det växlarna, som inte går igen som de ska. De som jobbar med tunnelbanan och pendeltågen vet vilka växlar som är känsligast och kan ibland undvika dessa när de planerar hur tågen ska gå. Eftersom de vet vilka växlar flest tåg går genom kan de prioritera att hålla dessa fria från snö och is. Om det är tungt snöfall på flera håll, så att det blir svårt för snöröjarna att hinna med, prioriteras sträckor där många reser. Det finns också elektriska värmeslingor som håller växlarna fria från is.

Trafikverket ansvarar för pendeltågens spår. De kan välja att låsa vissa växlar när det är svårt väder för att förhindra att växlarna går sönder. Det kan leda till att SL och andra järnvägsföretag tvingas köra färre tåg än vanligt. En utmaning för pendeltågen är också mängden snö. Upp till 2-3 ton snö per dag kan fastna under tågen, där det sedan fryser till is. MTR, som kör pendeltågen, gör extra kontroller för att minimera antalet fordonsfel som uppstår till följd av vädret. Det finns särskilda avisningsmaskiner i depåerna i Älvsjö, Södertälje och Bro. Om det är många tåg som drabbas måste de vänta på sin tur och då kan det uppstå fordonsbrist i trafiken.

I tunnelbanetrafiken är Gröna linjen och Röda linjen känsliga för väderleken eftersom de går utomhus långa sträckor. Blå linjen, som till största del går i tunnlar, påverkas inte lika mycket. SL har framtagna beredskapsplaner för svårare väderlekar. För att se till att tunnelbanespåren hålls fria från snö och is finns ett antal snöröjningsfordon.

Av totalt 717 växlar i tunnelbanesystemet finns det några som är extra viktiga för att trafiken ska flyta som vanligt. Dessa bevakar SL extra noga så att det inte bildas is i dem. Till exempel prioriterar vi stationer med många linjer för att minska risken för växelfel på ställen som påverkar många resenärer.

Växlar som inte är lika prioriterade kan få vänta lite längre på att snöröjas. Det kan till exempel vara växlar som används för att styra om tåg vid störningar. Därför kan det vara svårare att styra om trafiken vid en störning under kraftiga och långvariga snöväder. Resenärerna märker av det genom att tåg blir försenade eller får ny slutdestination.

När vintern drar in över länet är det bra att följa väderleksrapporterna för att kunna planera sin pendling och resa med marginal. Det som särskilt går att hålla utkik efter är om det ska falla mycket snö eller snabbt växla mellan plus- och minusgrader. Nytt för i år är att SMHI har lanserat ett vädervarningssystem med gula, orangea och röda varningar som sätts utifrån vilka konsekvenser vädret kan få.