SL introducerar 1000 ordningsvakter i kollektivtrafiken

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL. Foto: M

 

Under hösten har tre upphandlingar pågått för att utröna vilken aktör som ska upphandlas från 2022 att ansvara för ordningsvaktstjänster i kollektivtrafiken. Upphandlingarna innebär startskottet för en uppskalning av SL:s trygghetsstyrka till över 1000 personer. De nya ordningsvaktsavtalen tilldelas efter tre avtalsområden. CSG har tilldelats avtalsområde City, Rapid har tilldelats avtalsområde Nord och Avarn har tilldelats avtalsområde Syd.

– Det här görs för att svara upp mot den brottslighet och otrygghet som breder ut sig i vårt samhälle och som knackar på vår dörr. I avsaknad av en tunnelbanepolis som finns där och när människor rör sig tvingas vi svara upp med fler egna trygghetsåtgärder. Fler ordningsvakter gör att vi kan öka tryggheten i Stockholm och mota otryggheten i dörren, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Storstockholms Lokaltrafik (SL) har ett antal avtal gällande trygghetsresurstjänster som ordningsvakter, egendomsväktare och trygghetsvärdar i syfte att öka den upplevda tryggheten för samtliga resenärer i kollektivtrafiken i Region Stockholm. Dessa styrs operativt från SL:s trygghetscentral och syns dagligen i kollektivtrafiken.